இடுகைகள்

உமாசங்கருக்கு ( ஊழலை கண்டுபிடிதற்காகவும் )ஆதரவாகவும் … அரசுக்கு எதிராக கண்டனத்தையும் பதிவு செய்கிறேன் ........

நான் கண்ட கனவு கனவாகி போகுமோ!

காவிரியை வைகையுடன் இணைக்க அனுமதிக்க மாட்டோம்: அன்புமணி