இடுகைகள்

அது எப்ப எப்ப எப்படி தோணும்

தமிழன் இன்னும் தலை சாயவில்லை

யுத் பதிவர் சந்திப்பு ( என் அனுபவம் )