இடுகைகள்

நீங்களும் இந்த மண்ணுல தானே பிறந்தீங்க!!

தலையில குண்ட துக்கி போட்டுட்டாங்க சாமியோ !

முருகதாஸ் (ஏழாம் அறிவு) அவர்களே !

நீதி துறையின் நேர்கொண்ட நடை, நம்பிக்கையின் பிடிப்பில் இந்தியர்