இடுகைகள்

மின்சாரம் தடை இல்ல மாநிலமாக தமிழகத்தை மூன்று மாதத்தில் மாற்றுவேன்

இப்ப குத்துதே குடையுதே