இடுகைகள்

செங்குன்றத்தை பற்றிய குறும் படம்

செங்குன்றம் புதுநகர் நுழை வாயலை தடுத்து மறியல் செய்யும் கூவத்தின் மறுவுருவாக புறப்பட்டிருக்கும் செங்குன்ற கழிவு நீர்