இடுகைகள்

இலங்கை ஜனாதிபதி ராஜபக்ஷவின் இந்திய வருகைக்கு எதிர்ப்பு

என்னடா இந்த குஷ்புக்கு வந்த சோதனையா ( இல்ல வேதனையா )