குடிசைவாசிகளை மட்டுமே குறிவைக்கும் ஆளும் அரசுகளுக்கு :

தந்தி பாண்டே நீங்க எப்போது ஆளும்கட்சிக்கு ஜால்ரா தட்ட ஆரம்பிச்சீங்க.. என்ன நிர்பந்தம்....
குடிசைவாசிகளை மட்டுமே குறிவைக்கும் ஆளும் அரசுகளுக்கு கார்பரேட்டுகளை இடம் மாற்ற சொல்லாதது ஏன் ?
அடிமட்ட மக்களின் அவர்கள் வாழும் வாழ்வாதாரம் அருகாமையில் நீங்கள் மாற்று இடம் தாருங்கள்.. விடுத்து அவர்களை இடம்மாற்றம் என்றபெயரில் 40, 5௦ கிலோமீட்டர் தள்ளும்போது அவர்கள் வாழ்வாதாரம் என்ன ஆகும்...
ஆக்கிரமிப்பு அகற்றியே தீருவோம் என்று உண்மையான நிலைபாடாக இருந்தால் முதலில் பெரிய பெரிய கார்பரேட்டுகளை அகற்றுங்கள்.. அவர்கள் அகன்றால் சாமன்னியன் தானாக மனம் மாறுவான் வாழ்வாதரதோடு கூடிய இடம்மாற்று செய்யுங்க


ள் அனைவரும் உங்களுக்கு துணை இருப்பார்கள்.....

கருத்துகள்